Siro Yerk

Աշխարհում սիրել եմ քեզ,
Իմ անգի՛ն,իմ լուսերե՛ս,
Մինչեւ ե՞րբ,ա՜խ,մինչեւ ե՞րբ
Իմ սիրտը պիտի վառես։

Դո՛ւ ես իմ սէրն անմար,
Ապրում եմ ես քեզ համար,
Հազար տարի կը սպասեմ,
Միայն թէ գաս անո՛ւշ եար։

Մեր ձեռքից կ՚անցնեն—կ՚երթան
Օրերը ջահելութեան,
Սէր անենք,անգի՛ն ընկեր,
Ժամն է մեր ուրախութեան։

Դո՛ւ ես իմ սէրն անմար,
Ապրում եմ ես քեզ համար,
Հազար տարի կը սպասեմ,
Միայն թէ գաս անո՛ւշ եար։

Լէյլիի սիրոյ նման
Իմ սէրն է կրակ վառման.
Առանց սէր,դատարկ սրտով
Ջեմ ապրի ոչ մի վայրկեան։

Դո՛ւ ես իմ սէրն անմար,
Ապրում եմ ես քեզ համար,
Հազար տարի կը սպասեմ,
Միայն թէ գաս անո՛ւշ եար։

խօսք՝ Սարմէնի

Siro Yerk

Ashkharhoum sirel em kez,
Im ankin, im louseres
Mintchev yerp, akh, mintchev yerp
Im sirde bidi vares

Tou yes im sern anmar
Abroum em yes kez hamar
Hazar dari ge sbasem
Miayn te kas anoush yar

Mer tserkitz gantsnen-gertan
Orere tchaheloutian
Ser anenk, ankin unger
Jamn e mer ourakhoutian

Tou yes im sern anmar
Abroum em yes kez hamar
Hazar dari ge sbasem
Miayn te kas anoush yar

Leili siro nman
Im sern e grag varman
Arants ser tadarg srdov
Tchem abri votch me vairgyan

Tou yes im sern anmar
Abroum em yes kez hamar
Hazar dari ge sbasem
Miayn te kas anoush yar