Սիրեցի Եարս Տարան

Սիրեցի, եարս տարան,
Եարա տուին ու տարան։
— Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Պոկեցիր սիրտս, տարան։

Ցաւս խորն է, ճար չկայ,
Ճար կայ, ճար անող չկայ.
— Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սրտացաւ ընկեր չկայ։

Լաւ օրերս գնացին,
Ափսոս ասին, գնացին։
— Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սեւ դարդերս մնացին…

Խօսք՝ Ա.Իսահակեանի
Երաժ.Ժողովրդական

Siretsi Yars DaranSiretsi, yars daran
Yars dvin ou daran
Es intch zouloum ashkharh e,
Bogetzir sirds, daran

Tsavs khorn e, djar tchga
Djar ga, djar anogh tchga
Es intch zouloum ashkharh e,
Srdatsav unger tchga

Lav orers knatsin
Apsos asin, knatsin
Es intch zouloum ashkharh e
Sev tarters mnatsin