Շորորա

Բաղեն թռած պլպուլ եմ,
Պարտէզէն պոկած սմբուլ եմ,
Ով որ սիրտս հասկանայ,
Ես նրան ղուրպան ու ղուլ եմ։

Շորորա՜,
Շորորա, թառլա՛ն, շորորա,
Շահմար յոյսդ երերայ,
Շորորա, ջէյրա՛ն, շորորա,
Երուած սրտիս հով էրա։
Գիշերն անցաւ՝ քուն չունիմ,
Շորորա, թառլա՛ն, շորորա,
Սավդաքար եմ՝ տուն չունիմ,
Ղանադներդ բաց, հով էրա։

Աղբիւր եմ սարի սրտին,
Ճառ ալ չկայ սրտիս տարտին,
Ամէն անցորդ կը խմէ.
Պլպուլն է ծառաւ ալ վարդին։

Շորորա՜,
Շորորա, թառլա՛ն, շորորա,
Շահմար յոյսդ երերայ,
Շորորա, ջէյրա՛ն, շորորա,
Երուած սրտիս հով էրա։
Գիշերն անցաւ՝ քուն չունիմ,
Շորորա, թառլա՛ն, շորորա,
Սավդաքար եմ՝ տուն չունիմ,
Ղանադներդ բաց, հով էրա։

Զեփիւռ եմ, սարէն կու գամ,
Երուած սրտերուն հով կու տամ,
Ալ վարդին, ալուան վարդին,
Իմ շաղերս սիրով կու տամ։

Շորորա՜,
Շորորա, թառլա՛ն, շորորա,
Շահմար յոյսդ երերայ,
Շորորա, ջէյրա՛ն, շորորա,
Երուած սրտիս հով էրա։
Գիշերն անցաւ՝ քուն չունիմ,
Շորորա, թառլա՛ն, շորորա,
Սավդաքար եմ՝ տուն չունիմ,
Ղանադներդ բաց, հով էրա։

Գուսան Շերամ

Shorora
Paghen tradz blboul em
Bardezin bogadz smpoul em
Ov vor sirds hasgana
Yes nran ghourban ou ghoul em

Shorora
Shorora, tarlan, shorora
Shahmar houyst yerera
Shorora, djeyran, shorora
Yervadz srdis hov era
Kishern antsav koun tchounim
Shorora, tarlan, shorora
Savtakar em doun tchounim
Ghanatnert pats, hov era

Aghpuir em sari srdin
Djar al tchga srdis dardin
Amen antsort ge khme
Blbouln e dzarav al vartin

Shorora
Shorora, tarlan, shorora
Shahmar houyst yerera
Shorora, djeyran, shorora
Yervadz srdis hov era
Kishern antsav koun tchounim
Shorora, tarlan, shorora
Savtakar em doun tchounim
Ghanatnert pats, hov era

Zepuir em, saren gou kam
Yervadz srderoun hov gou dam
Al vartin, alvan vartin
Im shaghers sirov gou dam

Shorora
Shorora, tarlan, shorora
Shahmar houyst yerera
Shorora, djeyran, shorora
Yervadz srdis hov era
Kishern antsav koun tchounim
Shorora, tarlan, shorora
Savtakar em doun tchounim
Ghanatnert pats, hov era