Նուպար

Նուպարի պոյը չինար է,
Աչքերը նուշ ու խումար է,
Երեք օրուայ լուսնի նման,
Ունքերը կերու կամար է։

Արեւ ցոլաց սարի քարին,
Նուպար կ՚երթայ հանդը վերին
Ով որ տեսնի իմ Նուպարին,
Չմոռանայ ամբողջ տարին։

Նուպարի պոյը չինար է,
Աչքերը նուշ ու խումար է,
Երեք օրուայ լուսնի նման,
Ունքերը կերու կամար է։

Նուպար կ՚երթայ օրօր շորոր,
Նուպարի եարն կայնէ մոլոր,
Ա՜խ կը քաշէ գիշեր բոլոր,
Կը պտտի գիւղը բոլոր։

Նուպարի պոյը չինար է,
Աչքերը նուշ ու խումար է,
Երեք օրուայ լուսնի նման,
Ունքերը կերու կամար է

Noubar

Noubari boyuh tchinar e
Atchkere noush ou khoumar e
Yerek orva lousni nman
Ounkere gerou gamar e

Arev tzolats sari karin
Noubar gerta hante verin
Ov vor desni im Noubarin
Tchmorana ampoghtch darin

Noubari boyuh tchinar e
Atchkere noush ou khoumar e
Yerek orva lousni nman
Ounkere gerou gamar e

Noubar gerta oror shoror
Noubari yarn gayne molor
Akh ge kashe kisher polor
Ge bddi kyuigh polor

Noubari boyuh tchinar e
Atchkere noush ou khoumar e
Yerek orva lousni nman
Ounkere gerou gamar e