Մէկն Իմ Եարին Նման Չէ

Լուսնակը ցոլաց, գնաց,
Դէմ առաւ ամպին, մնաց.
Սրտով սիրած անուշ եարս
Ինձ թողեց, հեռու գնաց։

Ա՜յ բաղմանչի, բաղմանչի՛,
Շիվ կայ՝ շվի նման չի.
Հարս ու աղջիկ շատ եմ տեսել,
Մէկն իմ եարին նման չի։

Արա՛զ, ջրիդ եմ կարօտ,
Բլբուլ եմ՝ վարդի կարօտ,
Հեռու տեղից եարս թող գայ,
Քաղցր լեզուին եմ կարօտ։

Լուսնա՛կ, դու անցիր, գնայ,
Կանգ առ ու էնպէս գնայ.
Որտեղ Իմ եարին կը տեսնես,
Բարեւ տուր, անցիր գնայ։

Megn Im Yarin Nman Tche

Lousnage dzoladz knatz
Tem arav ambin mnatz
Srdov siradz anoush yars
Indz toghetz herou knatz

Ay paghmantchi, paghmantchi
Shiv ga shvi nman tchi
Hars ou aghtchig shad em desel
Megn im yarin nman tchi

Araz tchrit em garod
Plpoul em varti garod
Herou deghitz yars togh ka
Kaghtsr lezvin em garod

Lousnag tou antzir kna
Gank ar ou enbes kna
Vordgh im yarin ge desnes
Parev dour, antzir kna