ՀԱՍԱԿԴ ԲԱՐԶՐ

Ինծի համար դուն էիր,
Աշխարհի միակ յոյսը,
Քեզ կ՝երգէի անդադար.
Որ ըլլայիր ինծի եար:

Հասակդ բարծր չինարի պէս,
Զայնդ անուշ սոխակի պէս,
Լեզուդ քաղցր շաքարի պէս,
Դէմքդ այրող արեւի պէս:

Քեզ սիրել եմ սիրէլելիս,
Կ՝սպասեմ քեզ իմ հոգիս,
Որ ու գիշեր անդադար,
Որ միանանք մենք իրար:

Հասակդ բարծր չինարի պէս,
Զայնդ անուշ սոխակի պէս,
Լեզուդ քաղցր շաքարի պէս,
Դէմքդ այրող արեւի պէս:

Hasaget Partser

Indzi hamar toun eyir,
Ashkharhi miag houyse
Kez g’yerkeyi antatar
Vor ullayir indzi yar

Hasaget partser tchinari bes
Tsaynt anoush sokhagi bes
Lezout kaghtsr shakari bes
Temkt ayrogh arevi bes

Kez sirel em sirelis
G’sbasem kez im hokis
Or ou kisher antatar
Vor mianank menk irar

Hasaget partser tchinari bes
Tsaynt anoush sokhagi bes
Lezout kaghtsr shakari bes
Temkt ayrogh arevi bes