Տըլէ Եաման

Տըլէ եաման, արեւն առեր, Վանայ ծովին.
Տըլէ եաման, ես քեզ սիրի աշնան հովին,
Եաման, եաման, հէ՜յ։

Տըլէ եաման, վարդ բացուեցաւ, քաղել չկայ,
Տըլէ եաման, եարս բարակ էր, սեղմել չկայ,
Եաման, եաման, հէ՜յ։

Տըլէ եաման, լուսինն ելաւ, էս գիշերին,
Տըլէ եաման, եարս տեսայ, կէս գիշերին,
Եաման, եաման, հէ՜յ։

Տըլէ եաման, արի երթանք սարն ի սէյրան,
Տըլէ եաման, քէ տանողի տնիկ վերան,
Եաման, եաման, հէ՜յ։

Տըլէ եաման, եարս պզտիկ է, սիրել չկայ,
Տըլէ եաման, շատ խոտոտ է պաղել չկայ,
Եաման, եաման, հէ՜յ

 

Dele Yaman

Dele yaman, arevn arer, Vana dzovin
Dele yaman, yes kes siri ashnan hovin
Yaman, yaman, hey

Dele yaman, vart patsvetsav, kaghel tchga
Dele yaman, yars parag er, seghmel tchga
Yaman, yaman, hey

Dele yaman, lousinn yelav, es kisherin
Dele yaman, yars desa, ges kisherin
Yaman, yaman, hey

Dele yaman, ari yertank sarn i seyran
Dele yaman, ke danoghi dnig veran
Yaman, yaman, hey

Dele yaman, yars bzdig e, sirel tchga
Dele yaman, shad khodd e baghel tchga
Yaman, yaman, hey