Ալ Այլուղդ

Աղջիկ.
Այլուղս կորավ ձեր դուռը,
Սրտես դուրս չի գա մրմուռը,
Բախտը ինձ գցեց քո դուռը, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Տղա.
Ալ այլուղդ ինձ մոտ չկա,
Երդվում եմ քեզ, հոգիս վկա,
Ով գտել է՝ թող բերի տա, յարո ջա՜ն,
Սիրուն աղջիկ, քո այլուղը:

Աղջիկ.
Այլուղս յարիս բաշխածն էր,
Ալ աբրեշումով նախշած էր,
Պատկերս վրեն քաշած էր, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Տղա.
Սևուկ աղջիկ, սպիտակ հագիր,
Առ այլուղդ, վերքս կապիր,
Սիրուդ գերի, ինձ մի տանջիր, յարո ջա՜ն,
Էրված աղջիկ, առ այլուղդ

Al Ayloughet

Aghtchig:
Ayloughs gorav tser touruh,
Srdis tours tchi ka mrmouruh,
Pakhduh indz ktsets ko tourh, yaro djan,
Siroun dgha, dour ayloughs

Dgha:
Al aylought indz mod tchga,
Yertvoum em kez, hokis vga,
Ov kdel e togh peri da, yaro djan,
Siroun aghtchig, ko ayloughuh

Aghtchig:
Ayloughs yaris pashkhadzn er,
Al apreshoumov nakhshadz er,
Badgers vren kashadz er, yaro djan,
Siroun dgha, dour aayloughs

Dgha:
Snough aghtchig, sbidag hakir,
Ar aylought, verks gabir,
Sirout keri, indz mi dantchir, yaro djan,
Ervadz aghtchig, ar aylought